Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

 • Centrum Egzaminacyjne

   

  ANGLOSCHOOL – Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English

  Oferujemy wszystkie najpopularniejsze egzaminy Cambridge:

  Jesteśmy bezpośrednim organizatorem tych egzaminów, co oznacza, że będą
  mieli Państwo możliwość ich zdawania w małych grupach i przyjaznej
  atmosferze w naszej szkole.

   

   

  Readmore
 • YLE - egzamin na poziomie A1

  Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępuje do egzaminów Cambridge YLE.

  Państwa dziecko może stać się jednym z nich. Każde dziecko podchodzące do egzaminu YLE dostaje certyfikat, który jest motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

  Testy YLE zaczynają od sparawdzenia prostych słów i zwrotów na poziomie Starters, a na poziomach Movers i Flyers wymagany jest coraz bardziej rozbudowany i trudniejszy język.

   

  Readmore
 • KET - egzamin na poziomie A2

  KET for Schools jest dostosowany do zainteresowań uczniów, co zwiększa ich motywację do  nauki języka angielskiego. Zawiera on treści i ćwiczenia odzwierciedlające zainteresowania nastolatków.

  Egzamin ten jest rozpoznawalny na całym świecie i uznawany przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców oraz instytucje rządowe. W Polsce jest uznany przez MEN oraz wiele szkol ponadpodstawowych.

   

   

   

  Readmore
 • PET - egzamin na poziomie B1

  Egzamin PET, oraz jego odmiana PET for schools, poświadczają, że uczeń zna codzienny język angielski w mowie i piśmie na poziomie B1.

  Egzamin PET to większa motywacja do uczenia się języka angielskiego, daje młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu sie językiem angielskim,

  Obie wersje egzaminu maja taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności lecz różnią się doborem i sposobem podejścia do tematu.

   

   

  Readmore
 • FCE - egzamin na poziomie B2
  FCE sprawdza umiejętność efektywnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w codziennych sytuacjach.
  Posiadacze FCE potrafią poruszać bardziej skomplikowane zagadnienia, które są im znane (np. natury technicznej).

  Certyfikat FCE jest uznawany przez wiele uczelni wyższych i pracodawców jako dowód posiadania umiejętności posługiwania się językiem angielskim w pracy czy podczas nauki.
  Readmore
 • CAE - egzamin na poziomie C1

  CAE jest certyfikatem na poziomie zaawansowanym.

  Jego posiadacz potrafi posługiwać się językiem angielskim w większości sytuacji - na uczelni wyższej, w pracy czy podczas spotkań towarzyskich.

  CAE jest powszechnie uznawany przez pracodawców i instytucje edukacyjne na całym świecie.

   

  Readmore
 • CPE - egzamin na poziomie C2

  Egzamin CPE, znany jako Certificate of Proficiency in English (CPE) świadczy o znajomości języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania - C2.

  Osoba zdająca egzamin CPE musi wykazać się płynnością i precyzją wypowiedzi w stopniu zbliżonym do użytkownika dla którego język angielski jest językiem ojczystym.

  Prestiżowy egzamin CPE jest szeroko uznawany na całym świecie. Większość brytyjskich uczelni uznaje ten certyfikat do celów rekrutacyjnych.

   

   

  Readmore

Prawdziwy angielski

Prawdziwy angielski

Przygotowując się do egzaminu Cambridge uczący rozwijają umiejętności potrzebne do posługiwania się...

Informacje dla szkół i instytucji

Program patronacki dla szkół

Informacje dla szkół i instytucji
o programie partnerskim ...

 

Egzaminy dla dzieci

Egzaminy dla dzieci z języka angielskiego

Nauka języka angielskiego przynosi dzieciom wiele korzyści, które potem procentuj przez całe życie.

Przygotowanie do egzaminów

Przygotowanie do fce, cae

Na specjalnych kursach przygotowujemy kandydatów  do egzaminów z języka angielskiego.

 

Jesteś tutaj:

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 08.06-09.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 12.06.19r.

CAE - 22.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 13.06.19r. 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko34.jpg

Nasi partnerzy

 • 1.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 7.png

TKT

TKT  -  TEACHING KNOWLEDGE TEST

 tkt egzamin

TEACHING KNOWLEDGE TEST  to egzamin przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego  oceniający wiedzę na temat nauczania angielskiego jako języka obcego. Certyfikat TKT potwierdza  znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego. Egzamin jest dostępny dla wszystkich nauczycieli, bez względu na wykształcenie i doświadczenie, a także dla osób, które dopiero zamierzają pracować w tym zawodzie. Osoby, które zdały egzamin TKT i chcą dalej poszerzać swoją wiedzę zawodową, mogą starać się o certyfikat CELTA.

 

TKT obejmuje następujące zagadnienia:

 

 • Zróżnicowane sposoby nauczania języka
 • Terminologia w nauczaniu języka
 • Stosowanie materiałów dydaktycznych
 • Główne elementy planowania lekcji
 • Metody prowadzenia zajęć z grupą w zależności od potrzeb

 

Osoby zdające egzamin powinny znać język angielski co najmniej na poziomie B1 (średniozaawansowanym) według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, lecz nie muszą legitymować się żadnym formalnym certyfikatem językowym. Dla komponent KAL wymagana jest znajomość języka na poziomie B2

CZĘŚCI

 

EGZAMINU TKT

 
 

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z następujących modułów:

 • Moduł 1 – Język oraz podstawy nauki i nauczania języka.
 • Moduł 2 – Planowanie zajęć oraz wykorzystanie różnorodnych materiałów w nauczaniu języka.
 • Moduł 3 – Zarządzanie procesem nauki i nauczania.

Dodatkowe moduły:

 • Moduł PRACTICAL - Praktyczna umiejętność nauczania
 • Moduł KAL (Knowledge about Language) - Wiedza o Języku.
 • Moduł CLIL (Content and Language Integrated Learning) - Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe.

Każdy z modułów składa się z 80 pytań i trwa 1 godz. 20 min. Moduły: 1, 2 i 3 mogą być zdawane:

 • łącznie - wszystkie w tym samym terminie
 • pojedynczo - każdy w innym terminie
 • dwa w jednym terminie, a trzeci osobno
 • dodatkowe moduły mogą być dołączone do trzech podstawowych modułów lub zdawane niezależnie od nich.

Do poszczególnych modułów można przystępować w dowolnym odstępie czasu. W przypadku niezadowalającego wyniku któregoś z modułów ponownie można przystąpić do tej samej części nie wcześniej niż po 4 miesiącach od daty poprzedniego testu.

 OCENY I WYNIKI

 

Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 4 tygodni. Każdy moduł TKT jest oceniany osobno i kandydaci otrzymują osobny certyfikat. Nie ma oceny łącznej za wszystkie 3 moduły.
Maksymalna liczba punktów za każdy z modułów wynosi 80. Wyniki prezentowane są w postaci następującej, czterostopniowej skali:

Wiedza na temat zagadnień ocenianych przy pomocy TKT

1 – ograniczona

2 – podstawowa ale usystematyzowana

3 – poszerzona

4 - rozlegla

Przykładowo, aby otrzymać ocenę 3 należy zgromadzić co najmniej 45-50 na 80 możliwych punktów.

 

 CENA EGZAMINU TKT

Cena jednego modułu wynosi: 250 zł.

 Rejestracja na egzamin TKT:

 • Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z nami najlepiej za pośrednictwem formularza.

 

NOWOŚĆ KURS METODYCZNY DO EGZAMINU CAMBRIDGE ENGLISH TKT

 

 

 

 

 

 

 

PET

Egzamin B1 PRELIMINARY for Schools w Centrum Egzaminacyjnym w Warszawie, Łomiankach

Egzamin Preliminary

 

Egzamin PET, lub jego odmiana PET for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. PET for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich..

Osoby znające język na poziomie B1 potrafią:

 • zrozumieć sens prostych poleceń lub publicznych komunikatów
 • zrozumieć polecenia nauczyciela dotyczące lekcji lub pracy domowej
 • zadawać proste pytania i brać udział w rozmowach na tematy szkolne i związane z uczeniem się
 • opisać jakieś wydarzenie, np. wycieczkę szkolną.

Przygotowanie do testu Preliminary for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

Preliminary czy Preliminary for Schools?
Istnieją dwie wersje egzaminu PET: PET oraz PET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności lecz różnią się doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście PET for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzaminlub PET lub PET for Schools otrzymują taki sam certyfikat PET.

Dlaczego PET for Schools?

 • PET for Schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
 • PET for Schools wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • Zdobycie certyfikatu PET for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak FCE czy CAE
 • Kwalifikacje Cambridge ESOL umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin Preliminary for Schools?
Egzamin PET for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości obejmującej 3 punkty, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.

1 godzina 30 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

35 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.

10-12 minut

 

Oceny i wyniki
Egzaminy Cambridge nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca) Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat PET (B1 na skali Rady Europy), ale wykazały się znajomością angielskiego o jeden stopień niższym, otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2

Rejestracja na egzamin PET for Schools

Test PET for schools on-line

-

 

IELTS

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

Egzamin ten jest uznawany przez szereg podmiotów na całym świecie - jest wśród nich ok. 5000 uczelni wyższych (w tym wszystkie w Wielkiej Brytanii i ponad 1100 w Stanach Zjednoczonych), a także firmy, instytucje i organizacje rządowe (m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

 

Dlaczego warto zdać ILETS?

 • Za pomocą IELTS można dokładnie ocenić poziom znajomości języka angielskiego zdającego. Egzamin sprawdza 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie, w kontekście nauki lub pracy w środowisku anglojęzycznym.
 • Zdający mają do wyboru dwa moduły General Training Module i Academic Module, w zależności od tego, w jakim celu zdają egzamin.
 • IELTS posiada przejrzysty system oceny: wyniki egzaminu podane są w skali od 0 do 9 punktów. Egzamin jest ważny przez dwa lata, dlatego instytucja, w której zamierzasz się uczyć lub pracować ma pewność, że wynik egzaminu dokładnie odzwierciedla Twój obecny poziom znajomości języka angielskiego.

Dla kogo IELTS?

 • Dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
 • Dla osób, które zamierzają studiować lub pracować za granicą, szczególnie w krajach anglojęzycznych, takich jaki Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia lub USA.
 • Dla osób starających się o wizę imigracyjną do Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
 • Dla osób, które pracują lub chcą w przyszłości pracować w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub służbie cywilnej.

Z jakich części składa się egzamin IELTS?
Egzamin IELTS składa się z czterech części:

 • Rozumienie ze słuchu (Listening) - 30 minut
 • Czytanie  - Academic lub General Training (Reading) - 60 minut
 • Pisanie - Academic lub General Training (Writing) - 60 minut
 • Mówienie (Speaking) - 11-14 minut

Rejestracja na egzamin IELTS

 • W centrum egzaminacyjnym
  Aby zarejestrować się na egzamin musisz skontaktować się z nami najlepiej za pośrednictwem formularza on-line.
 • Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej IELTS

CPE

Egzamin C2 Proficiency w Warszawie, Łomiankach

C2 Proficiency 

Egzamin C2 Proficiency sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

 

Dlaczego C2 Proficiency?

 • CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego.
 • Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji.
 • CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uczelniach anglojęzycznych. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo egzamin Proficiency?

 • CPE przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim.
 • CPE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych

Egzamin CPE  składa się z czterech, a nie jak do tej pory, pięciu części.

Największe zmiany to:

 • rozbudowanie części Reading i poszerzenie jej o elementy Use of English, która nie będzie już funkcjonować samodzielnie

 • część Writing będzie zawierała dodatkowo jedno obowiązkowe zadanie, polegające na streszczeniu tekstu

 • zmianie ulegną również niektóre zadania z części Listening oraz Speaking

 • egzamin będzie trwał teraz krócej niż 4 godziny.

  Słuchacze Angloschool są przygotowywani do nowego formatu egzaminu CPE.