Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 08.06-09.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 12.06.19r.

CAE - 22.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 13.06.19r. 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko48.jpg

Konkurs Pen Friends

Konkurs

Święta Bożego Narodzenia w moim domu/dzielnicy/mieście

Christmas in my home/district/town/city

Informacje dla nauczycieli

 

Patronat Burmistrza Łomianek - p. Tomasza Dąbrowskiego

 

>> Wyniki konkursu <<

 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zachęcić Państwa uczniów do rozwoju praktycznych umiejętności językowych, a w szczególności pisania w języku angielskim. W tym celu proponujemy nawiązanie kontaktu ze szkołami z innych krajów uczestniczących w programie Pen Friends. W ramach konkursu, w swoich pracach dzieci przedstawią Święta z perspektywy własnego miejsca zamieszkania, tradycji i obyczajów z tym związanych oraz wydarzeń, które kojarzą się im ze Świętami. Proponowana przez nas forma prac oraz kryteria oceny dostosowane są do wieku dzieci. Wybrane prace zostaną wysłane do szkół partnerskich oraz umieszczone na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego. Komisja złożona z metodyków Cambridge English wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz stypendia egzaminacyjne. Wszyscy uczestnicy zostaną wyróżnieni dyplomem Cambridge English Pen Friends. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy Państwa uczniów do udziału.

 

I. Założenia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Egzaminacyjne Cambridge Angloschool w Warszawie.
 2. Tematyka konkursu wiąże się z obyczajami i tradycjami świątecznymi w rejonie zamieszkania dzieci. W pracach uczniowie przedstawiają obyczaje, tradycje i wydarzenia, które kojarzą im się ze Świętami Bożego Narodzenia w ich miejscu zamieszkania.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa przesyłają nauczyciele za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie http://www.egzaminycambridge.com.pl (formularz)
 5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18.12.2013 r.
 6. Prace konkursowe będą odbierane od 7.01 do 10.01.2014 r. bezpośrednio z sekretariatów szkół bądź mogą być dostarczone do placówek Angloschool.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 17.01.2014 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego oraz przekazane uczestnikom konkursu drogą elektroniczną.

           II. Cele konkursu

 1. Zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego, a szczególnie do doskonalenia umiejętności pisania w języku angielskim.
 2. Rozwijanie kreatywności i twórczości uczniów.
 3. Nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów, zapoznanie się z ich obyczajami i tradycjami.
 4. Promowanie postawy tolerancji i zrozumienia innych kultur.
 5. Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat kultury, tradycji i obyczajów swojego miejsca zamieszkania.

           III. Przebieg konkursu

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 2. Format pracy uzależniony jest od wieku i poziomu zaawansowania uczniów
  1. Uczniowie klas I-III przygotowują pracę o charakterze krótkiego tekstu w formie pocztówki lub plakatu

b. Uczniowie klas IV-VI przygotowują krótką pracę pisemną (od 35 słów)

 1. Uczniowie gimnazjum przygotowują dłuższą wypowiedź pisemną (powyżej 80 słów)

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Za pracę można otrzymać maksymalnie 50 punktów.
 2. Kryteria szczegółowe dostosowane są do wieku i poziomu zaawansowania uczniów.
 3. Kryteria szczegółowe:
  1. Zgodność z tematem – 0 - 10 p.

b. Kreatywność – 0 - 10 p.

 1. Forma i treść – 0 - 10 p.

d. Bogactwo leksykalne – 0 - 10 p.*

e. Poprawność gramatyczna i ortograficzna – 0 - 10p.*

*Punkty d. i e. dotyczą jedynie uczniów gimnazjów oraz klas IV-VI.

           V. Wyniki konkursu i nagrody

 1. Wyłoniony zostanie główny laureat. Jednocześnie z każdej dzielnicy/miasta uczestniczącego w konkursie zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI oraz gimnazjum).
 2. Laureaci konkursu otrzymają stypendium pokrywające 100% opłaty za wybrany egzamin Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE) oraz nagrody rzeczowe.
 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 4. W skład Komisji oceniającej prace wchodzą metodycy oraz dyrekcja Centrum Egzaminacyjnego (minimum 3 osoby).

           IV. Postanowienia końcowe

 1. Rodzic /opiekun wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz wypełnia formularz o ochronie danych osobowych uczestnika dostępny na stronie http://www.egzaminycambridge.com.pl
 2. W formularzu rodzic/opiekun wyraża zgodę na opublikowanie pracy dziecka opatrzonej jego imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego Angloschool.
 3. Termin egzaminu ustalany jest wspólnie przez Centrum Egzaminacyjne Angloschool oraz opiekuna uczestnika konkursu.

           V. Patronat nad konkursem objęli

           1. Burmistrz Łomianek

           2. Wydawnictwo Cambridge University Press

           3.  Toyota Bielany