Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 08.06-09.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 12.06.19r.

CAE - 22.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 13.06.19r. 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

Konkurs Pen Friends II Edycja

 

Jesteśmy w trakcie sprawdzania prac, ale w związku z dużą liczbą zgłoszeń wyniki ogłosimy na początku przyszłego tygodnia. 

 

 

Regulamin II Edycji Konkursu

Moje marzenia / postanowienia w Nowym Roku 2015

My New Year’s Resolutions 2015

I. Założenia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Egzaminacyjne Cambridge Angloschool w Warszawie.

 2. Tematyka konkursu dotyczy marzeń/postanowień noworocznych. W pracach uczniowie przedstawiają w formie pisemnej i/lub plastycznej swoje marzenia lub postanowienia w Nowym Roku 2015.

 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 4. Zgłoszenie uczestnictwa przesyłają nauczyciele lub osoby indywidualne za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie http://www.egzaminycambridge.com.pl

 5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.01.2015 r.

 6. Prace konkursowe będą odbierane od 19.01.2015 r. do 06.02.2015 r. bezpośrednio z sekretariatów szkół

 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 25.02.2015 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego oraz przekazane uczestnikom konkursu drogą elektroniczną

II. Cele konkursu

 1. Zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego, a szczególnie do doskonalenia umiejętności pisania w języku angielskim.

 2. Rozwijanie kreatywności i twórczości uczniów.

 3. Nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów, a tym samym promowanie postawy tolerancji i zrozumienia innych kultur.

III. Przebieg konkursu

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę

 2. Format pracy uzależniony jest od wieku i poziomu zaawansowania uczniów

  1. Uczniowie klas 0-3 przygotowują pracę o charakterze krótkiego tekstu w formie pocztówki lub plakatu

  2. Uczniowie klas 4-6 przygotowują krótką pracę pisemną (od 35 słów)

  3. Uczniowie gimnazjum przygotowują dłuższą wypowiedź pisemną (powyżej 80 słów)

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Za pracę można otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 2. Kryteria szczegółowe dostosowane są do wieku i poziomu zaawansowania uczniów

 3. Kryteria szczegółowe:

  1. Zgodność z tematem – 0 - 10 p.

  2. Kreatywność – 0 - 10 p.

  3. Forma i treść – 0 - 10 p.

  4. Bogactwo leksykalne – 0 - 10 p.*

  5. Poprawność gramatyczna i ortograficzna – 0 - 10p.*

*Punkty d. i e. dotyczą jedynie uczniów gimnazjów oraz klas 4-6.

 

V. Wyniki konkursu i nagrody

 1. Wyłoniony zostanie główny laureat. Jednocześnie z każdej dzielnicy/miasta uczestniczącego w konkursie zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej (klasy 0-3, 4-6 oraz gimnazjum)

 2. Laureaci konkursu otrzymają stypendium pokrywające 100% opłaty za wybrany egzamin Cambridge oraz nagrody rzeczowe

 3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy

 4. W skład Komisji oceniającej prace wchodzą metodycy oraz dyrekcja Centrum Egzaminacyjnego (minimum 3 osoby)

IV. Postanowienia końcowe

 1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy opatrzonej imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Centrum Egzaminacyjnego Angloschool.

 2. Termin egzaminu ustalany jest wspólnie przez Centrum Egzaminacyjne Angloschool oraz opiekuna uczestnika konkursu.

V. Patronat nad konkursem objęli

1. Toyota Bielany