Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 08.06-09.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 12.06.19r.

CAE - 22.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 13.06.19r. 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko78.jpg

Wyniki egzaminów

Confirmation of entryWyniki egzaminów Cambridge English: A2 KEY, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools, C1 Advanced i C2 Proficiency (Statements of Results) najszybciej będą dostępne w Internecie na stronie University of Cambridge Examinations. Każdy kandydat otrzymał swoje hasło do rejestracji w swoim indywidualnym dokumencie Confirmation of Entry (swoim planie sesji egzaminacyjnej). Logujemy się za pomocą ID oraz hasła podanego w Confirmation of Entry (lewy dolny róg). W dokumencie tym, podana tez jest data kiedy będą opublikowane wyniki egzaminu Kandydata. 

Confirmation of Entry - przesyłaliśmy do Państwa na adres e-mail. Jeżeli  zaginął Państwu ten dokument prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.

Wyniki egzaminów YLE nie są dostępne na stronie Cambrdige. Prosimy o oczekiwanie informacji z naszego Centrum Egzaminacyjnego. Czas oczekiwania na certyfikaty wynosi od 6 do 8 tygodni od dnia egzaminu. Gdy tylko otrzymamy wyniki skontaktujemy się z Państwem.


Prace egzaminacyjne wysyłane są do Anglii i oceniane są w Cambridge. Informacji o wynikach nie można uzyskać telefonicznie ani pocztą elektroniczną. Cambridge ESOL Examinations nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.

 Obiór dyplomów 

 

Najwcześniej odbiór dyplomów następuje od 2 do 4 tygodni od momentu otrzymania wyników egzaminu. Kandydaci odbierają certyfikaty w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie. 

O terminie i sposobie odbioru dyplomów Kandydaci rejestrowani w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool informowani są przez przedstawiciela szkoły, telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki egzaminów oraz dyplomy przechowywane są w centrum egzaminacyjnym przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór w Angloschool. Po upływie tego terminu dyplomy są niszczone.

Zgłoszenie na egzamin

Szybki sposób na zapisanie się na egzamin