Aby zarejestrować się na egzamin Cambridge English w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool należy:

zapoznać się z regulaminem Centrum Egzaminacyjnego Angloschool,

wypełnić wniosek i wysłać e-mailowo, wysłać za pomocą formularza lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć osobiście do placówki Angloschool formularz rejestracyjny w terminie przewidzianym dla danej sesji egzaminacyjnej,

osoby chcące skorzystać ze specjalnych udogodnień wypełniają również odpowiedni wniosek, uzupełniony później odpowiednim zaświadczeniem,

wnieść opłatę za egzamin osobiście w wybranej placówce Angloschool lub na konto Angloschool, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Regulaminie,w przypadku dokonania przelewu na konto, należy przesłać e-mailowo potwierdzenie przelewu na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie.

Tutaj kliknij żeby się zarejestrować na egzamin.