Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

Jesteś tutaj:

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 17.11.18r. lub 16.03.19r.

CAE - 20.10.18r. lub 16.03.29r.

 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko65.jpg

FCE

CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE)

fce egzamin Warszawa

 

Egzamin FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci efektywnie posługiwać się nim w wielu codziennych sytuacjach, w tym w pracy lub w nauce, to egzamin FCE jest dla Ciebie.

Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien też wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Dlaczego FCE?

 • FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce.
 • Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Osoby, które zdały FCE poradzą sobie również z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
 • FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i różne instytucje edukacyjne na świecie
 • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np.CAE lub CPE) w przyszłości.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez Cambridge English Examinations, ważny przez całe życie.

Dla kogo FCE?

Z jakich części składa się egzamin FCE? (od stycznia 2015 r. egzamin FCE uległ znaczacym zmianom ! Szczegóły na dole strony) 
Egzamin FCE składał się z pięciu części (tzw. Papers):

 • Czytanie (Reading)
 • Pisanie (Writing)
 • Use of English (Stosowanie struktur językowych)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

 

Paper 1
Reading

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet i czasopism.  Zdający powinni wykazać, że potrafią zrozumieć zarówno szczegóły jak i ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się niewyrażonych wprost znaczeń.

Ćwiczenia jakie występują w  tej części egzaminu to: wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie luk w tekście, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu.

1 godzina

Paper 2
Writing

W tej części egzaminu należy napisać dwa teksty o długości 120 - 180 słów każdy. Typ tekstów to na przykład: list, artykuł prasowy, sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, recenzja, podanie lub wypracowanie. 

Temat pierwszej pracy jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, drugi można sobie wybrać z kilku propozycji, między innymi w oparciu o wskazane lektury.

1 godzina 20 minut

Paper 3
Use of English

W tej części egzaminu trzeba wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim poprzez następujące zadania: uzupełnianie brakujących słów w tekście (test wyboru i test otwarty), uzupełnianie tekstu odpowiednią formą podanych słów (słowotwórstwo) i przekształcanie zdań.

 45 minut

Paper 4
Listening

W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia języka mówionego w różnych sytuacjach. Nagrania mogą obejmować rozmowy, wykłady, dyskusje, wywiady, audycje radiowe lub wiadomości. 

Wszystkie nagrania, w których pojawiają się różne rodzaje akcentów, odtwarzane są dwukrotnie. Oceniana jest zarówno umiejętność wyłowienia szczegółowych informacji, jak i zrozumienia ogólnego sensu słuchanych fragmentów.

Zadania, które należy rozwiązać w tej części egzaminu: 2 testy wyboru, uzupełnianie informacji słowem lub wyrażeniem, łączenie wypowiedzi ze stwierdzeniami, które je opisują.

40 minut

Paper 5
Speaking

W tej części egzaminu bierze udział dwóch egzaminatorów i dwóch zdających.  Jeden egzaminator zadaje pytania zdającym, drugi przysłuchuje się rozmowie. 

Pierwsza faza to rozmowa z egzaminatorem na tematy bliskie kandydatowi np. rodzina, codzienne zajęcia, spędzanie wolnego czasu, itp. 

W fazie drugiej, każdy ze zdających dostaje dwie kolorowe ilustracje, które samodzielnie omawia przez ok. 1 minutę.  Po wypowiedzi każdego zdającego, kandydat przysłuchujący się jest proszony o udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie powiązane z poruszanym tematem. 

Faza trzecia to zadanie omawiane wspólnie przez obu zdających na podstawie otrzymanych od egzaminatora ilustracji.

W ostatniej fazie zdający rozmawiają z egzaminatorem na temat poruszany w fazie trzeciej.

14 minut

 

Zmiany w egzaminie FCE od 2015r.

Formuła egzaminu Cambridge English: First (FCE) uległa znaczącym modyfikacjom od stycznia 2015r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Egzamin został skrócony do 3 godz. 29 min. (w poprzedniej wersji trwał 3 godz. 59 min.)

2. Części Reading i Use of English zostały połączone w jeden komponent: Reading and Use of English

3. Writing:

 • część pierwsza to obowiązkowy esej na podstawie informacji podanych w

poleceniu;

 • część druga – rozróżnienie pomiędzy Cambridge First i Cambridge First for Schools:

a. Cambridge First

- trzy pytania do wyboru (report, article, email, letter, review); rezygnacja z zadania na podstawie lektury w egzaminie Cambridge First

b Cambridge First for Schools

- cztery pytania do wyboru(story, article, email, letter, review), nadal obowiązuje lektura w Cambridge First for Schools

 • limit słów w obu częściach to 120 – 190 słów

Speaking 

 • część pierwsza (interview) skrócona zostanie do 2 minut

 • część trzecia (collaborative task) zostanie podzielona na dwa etapy: omawianie problemu przez kandydatów (2 minuty) oraz podejmowanie decyzji (1 minuta), materiał stymulujący w formie tekstu zastąpi zdjęcia i rysunki


Szukasz dobrego kursu FCE przygotowującego do nowego egzaminu FCE?

 • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia szkoły Angloschool, - zobacz ofertę.


Rejestracja na egzamin FCE

Zgłoszenie na egzamin

Szybki sposób na zapisanie się na egzamin