Main Menu

Centrum Egzaminacyjne Angloschool PL036

Wszystkie egzaminy Cambridge English są ściśle połączone z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, który został stworzony pod patronatem Rady Europy. Skala obejmuje sześć poziomów poziomów od A1 dla podstawowych umiejętności językowych do poziomu C2, który świdczy o opanowaniu języka w stopniu biełgłym.

 

Schemat egzaminów Cambridge English 

 

 

Objaśnienie poszczególnych poziomów   

Back to top