Egzamin C2 Proficiency w Angloschool

Egzamin C2 Proficiency sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeżeli Twoja znajomość języka angielskiego pozwala Ci swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla które język angielski jest językiem ojczystym, to egzamin CPE jest adresowany do Ciebie.

Zdanie egzaminu na tak wysokim poziome jest dla osoby uczącej się języka angielskiego ogromnym osiągnięciem.

 

Dlaczego C2 Proficiency?

 • CPE jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego.
 • Egzamin CPE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie.  Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu CPE świadczy o tym, że znasz biegle język angielski i możesz studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub możesz swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna (np. w takich kontekstach jak biznes, medycyna czy inżynieria.)
 • Egzamin CPE oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu CPE potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji.
 • CPE cieszy się uznaniem tysięcy pracodawców i instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu CPE może studiować na uczelniach anglojęzycznych. Łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane na poszczególnych częściach egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat  ważny przez całe życie.

Dla kogo egzamin Proficiency?

 • CPE przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim.
 • CPE przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

Egzamin CPE  składa się z czterech, a nie jak do tej pory, pięciu części.

Największe zmiany to:

 • rozbudowanie części Reading i poszerzenie jej o elementy Use of English, która nie będzie już funkcjonować samodzielnie
 • część Writing będzie zawierała dodatkowo jedno obowiązkowe zadanie, polegające na streszczeniu tekstu
 • zmianie ulegną również niektóre zadania z części Listening oraz Speaking
 • egzamin będzie trwał teraz krócej niż 4 godziny.

  Słuchacze Angloschool są przygotowywani do nowego formatu egzaminu CPE.