W Angloschool korzystamy z najnowszych podręczników renomowanych wydawnictw; współczesne podręczniki posiadają zwykle wiele materiałów dodatkowych do pracy w domu np. poprzez e-learning - serdecznie zachęcamy do korzystania z nich, pomogą one Państwu utrwalić wprowadzona na zajęciach wiedzę.

Ponieważ jesteśmy szkołą działającą w oparciu o system dualny, bardzo ważne jest dla nas ustalenie, co robi na lekcji każdy z lektorów. Podstawą działania w naszej szkole są szczegółowe programy nauczania, które dokładnie określają, jaki zakres materiału obowiązuje każdego lektora w danej grupie. Poza materiałem podręcznikowym określamy, kiedy i u którego lektora odbywają się testy, znajdują się tam również sugestie, jakich materiałów dodatkowych można na danej lekcji użyć. Każdy lektor wie, co zostało zrobione przez grupę z drugim nauczycielem dzięki dziennikowi online.

 

Poza podręcznikiem, cały czas tworzymy dodatkowe materiały, które uzupełniają i urozmaicają nasze lekcje. Nie są to więc typowo "podręcznikowe" zajęcia, lecz takie, które zawierają wiele dodatkowych elementów, np. ćwiczenia komunikacyjne w parach i grupach, interaktywne ćwiczenia rozwijające słownictwo, quizy, zajęcia z użyciem filmu, elementy egzaminów Cambridge Assessment English.