ANGLOSCHOOL – Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny Cambridge Assessment English

          Egzaminy to nasza specjalność! Sprawdź Nasze Kursy Egzaminacyjne Online z Metodykami i Native Speakerami

Od początku naszej działalności przygotowujemy słuchaczy do egzaminów z języka angielskiego. Wiemy, jak przygotowywać do egzaminów – skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia!

  • Oferujemy zajęcia 2 razy w tygodniu po 75 minut(poziomy B2,C1,C2) oraz po 60 min (poziomy A2,B1). 33 spotkania w semestrze.
  • Lektorzy to zazwyczaj doświadczeni egzaminatorzy Cambridge Assessment English
  • Słuchacze zobowiązują się do wypełniania dodatkowych testów B1( Preliminary for Schools), B2 (First for Schools), C1 (Advanced), C2( Proficiency) i pisania prac pisemnych 

Jak przygotowujemy do egzaminów Cambridge (B1 , B2 , C1, C2 )?

  • uczymy wszystkich sprawności językowych

Na naszych zajęciach słuchacze rozwijają wszystkie aspekty języka, choć kładziemy szczególny nacisk na te, które trudniej jest przećwiczyć samemu w domu (słuchanie i mówienie). Pozostałe umiejętności również regularnie ćwiczymy, jednak liczymy też na to, że słuchacze część pracy wykonają w domu (czytanie i Use of English). Dokładamy też starań, by słuchacz regularnie uzyskiwał komentarz na temat jakości swych prac pisemnych.

  • ćwiczymy techniki i strategie egzaminacyjne

Podczas zajęć poświęcamy również czas na zapoznanie się z rodzajami zadań obecnymi na egzaminie. Podpowiadamy, jak najefektywniej rozwiązywać poszczególne części. Podczas egzaminu czas jest ograniczony, więc trzeba wykorzystać go maksymalnie. Znając techniki egzaminacyjne i styl zadawanych pytań, wiemy, czego się spodziewać, i nic na prawdziwym egzaminie nie jest dla nas niespodzianką - a może to mieć spory wpływ na wynik.

Wiedza na temat tego, jak wygląda egzamin przydaje się zwłaszcza w części ustnej. Dzięki przygotowaniu w Angloschool nasi słuchacze wiedzą m.in. jak się podczas egzaminu zachować i jak mówić, żeby zostać właściwie ocenionym - może to znacząco obniżyć poziom stresu kandydata.

  • regularnie oceniamy, identyfikujemy silne i słabe strony, monitorujemy postępy

Dzięki systemowi regularnego oceniania i ciągłej obserwacji postępów możemy doradzić, które elementy języka są już na poziomie wymaganym na egzaminie, a którym należy poświęcić więcej pracy. 

  • zachęcamy do własnej pracy w domu

Nawet najlepsze zajęcia językowe mogą nie wystarczyć, jeśli słuchacz nie wykonuje dodatkowej pracy w domu. Niezbędne jest odrabianie pracy domowej ( pisanie wypracowań po angielsku również!), systematyczne powtarzanie słownictwa i wypełnianie przesyłanych przez Angloschool dodatkowych testów. Nie tylko pozwoli to przećwiczyć techniki egzaminacyjne, ale pokaże też, jaki postęp robi słuchacz w ciągu trwania kursu.

  • przeprowadzamy próbę generalną, czyli Mock Exam

Przed rozpoczęciem zapisów na egzamin, każdy zainteresowany zdawaniem słuchacz podchodzi do egzaminu próbnego, który pomaga nam ocenić jego szanse na prawdziwym egzaminie. Części pisemne odbywają się w terminie wyznaczonym przez Angloschool (innym niż zajęcia), a egzamin ustny w trakcie lekcji. Kandydat, który uzyska minimum 70% na egzaminie próbnym może być w miarę pewny dobrego rezultatu, wynik między 60 a 69% daje sporą szansę na zdanie egzaminu pod warunkiem, że słuchacz poprawi nieco swoje słabsze strony, wynik poniżej 60% każe zastanowić się poważnie nad zdawaniem egzaminu w najbliższej sesji.