Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

 • Centrum Egzaminacyjne

   

  ANGLOSCHOOL – Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English

  Oferujemy wszystkie najpopularniejsze egzaminy Cambridge:

  Jesteśmy bezpośrednim organizatorem tych egzaminów, co oznacza, że będą
  mieli Państwo możliwość ich zdawania w małych grupach i przyjaznej
  atmosferze w naszej szkole.

   

   

  Readmore
 • YLE - egzamin na poziomie A1

  Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępuje do egzaminów Cambridge YLE.

  Państwa dziecko może stać się jednym z nich. Każde dziecko podchodzące do egzaminu YLE dostaje certyfikat, który jest motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

  Testy YLE zaczynają od sparawdzenia prostych słów i zwrotów na poziomie Starters, a na poziomach Movers i Flyers wymagany jest coraz bardziej rozbudowany i trudniejszy język.

   

  Readmore
 • KET - egzamin na poziomie A2

  KET for Schools jest dostosowany do zainteresowań uczniów, co zwiększa ich motywację do  nauki języka angielskiego. Zawiera on treści i ćwiczenia odzwierciedlające zainteresowania nastolatków.

  Egzamin ten jest rozpoznawalny na całym świecie i uznawany przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców oraz instytucje rządowe. W Polsce jest uznany przez MEN oraz wiele szkol ponadpodstawowych.

   

   

   

  Readmore
 • PET - egzamin na poziomie B1

  Egzamin PET, oraz jego odmiana PET for schools, poświadczają, że uczeń zna codzienny język angielski w mowie i piśmie na poziomie B1.

  Egzamin PET to większa motywacja do uczenia się języka angielskiego, daje młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu sie językiem angielskim,

  Obie wersje egzaminu maja taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności lecz różnią się doborem i sposobem podejścia do tematu.

   

   

  Readmore
 • FCE - egzamin na poziomie B2
  FCE sprawdza umiejętność efektywnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w codziennych sytuacjach.
  Posiadacze FCE potrafią poruszać bardziej skomplikowane zagadnienia, które są im znane (np. natury technicznej).

  Certyfikat FCE jest uznawany przez wiele uczelni wyższych i pracodawców jako dowód posiadania umiejętności posługiwania się językiem angielskim w pracy czy podczas nauki.
  Readmore
 • CAE - egzamin na poziomie C1

  CAE jest certyfikatem na poziomie zaawansowanym.

  Jego posiadacz potrafi posługiwać się językiem angielskim w większości sytuacji - na uczelni wyższej, w pracy czy podczas spotkań towarzyskich.

  CAE jest powszechnie uznawany przez pracodawców i instytucje edukacyjne na całym świecie.

   

  Readmore
 • CPE - egzamin na poziomie C2

  Egzamin CPE, znany jako Certificate of Proficiency in English (CPE) świadczy o znajomości języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania - C2.

  Osoba zdająca egzamin CPE musi wykazać się płynnością i precyzją wypowiedzi w stopniu zbliżonym do użytkownika dla którego język angielski jest językiem ojczystym.

  Prestiżowy egzamin CPE jest szeroko uznawany na całym świecie. Większość brytyjskich uczelni uznaje ten certyfikat do celów rekrutacyjnych.

   

   

  Readmore

Prawdziwy angielski

Prawdziwy angielski

Przygotowując się do egzaminu Cambridge uczący rozwijają umiejętności potrzebne do posługiwania się...

Informacje dla szkół i instytucji

Program patronacki dla szkół

Informacje dla szkół i instytucji
o programie partnerskim ...

 

Egzaminy dla dzieci

Egzaminy dla dzieci z języka angielskiego

Nauka języka angielskiego przynosi dzieciom wiele korzyści, które potem procentuj przez całe życie.

Przygotowanie do egzaminów

Przygotowanie do fce, cae

Na specjalnych kursach przygotowujemy kandydatów  do egzaminów z języka angielskiego.

 

Jesteś tutaj:

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 08.06-09.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 12.06.19r.

CAE - 22.06.19r.

CAE - 09.06.19r. i 13.06.19r. 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

 

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko52.jpg

Nasi partnerzy

 • 1.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 7.png

Polityka prywatności

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określonej poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Angloschool oraz Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Angloschool PL036 z siedzibą w Warszawie (dalej: Angloschool) Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Angloschool:

 1. 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Heintze A. i R. sp. J. Angloschool z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. ks. J. Popiełuszki 7, 01-786 Warszawa, dane kontaktowe Angloschool: numer telefonu: +48784639184 lub pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. 2.       Funkcjonujący dotąd w Angloschool Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 817 83 07 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. 3.       Angloschool przetwarzania Pani/Pana dane w następujących celach:

a)       Podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Angloschool w celach edukacyjnych dotyczących Pani/Pana bądź/i kursu językowego dziecka w naszej szkole językowej na czas określony.

b)      Rozliczeń i faktur za poszczególne kursy bądź zajęcia indywidualne w naszej szkole.

c)       Marketingu i promocji bezpłatnych i płatnych zajęć oferowanych przez Angloschool.

d)      Wypełnienia obowiązków prawnych i dydaktycznych ciążących na Angloschool w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej i realizacją zawartych umów oraz obowiązków dotyczących prowadzenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego MEN.

e)       Dochodzenia należności

f)       Rejestracji kandydatów na egzaminy Cambridge.

g)       Tłumaczenia i informowania nauczycieli Angloschool i partnerów w tym ośrodka egzaminacyjnego Cambridge English Assessment o dysleksji bądź innych problemach uczniów potrzebnych do uzyskania specjalnych udogodnień na egzaminach.

 1. 4.       W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       Cambridge English Assessment

b)      Kuratorium Oświaty w Warszawie

c)       Podmioty z grupy Angloschool

d)      Powiat Warszawski Zachodni

e)       Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

f)       Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Angloschool na podstawie zawartej z Angloschool umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

 1. 5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a)       w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Angloschool umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji. (końca semestru bądź roku szkolnego)

b)      w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Angloschool umowy na przeprowadzenie egzaminów Cambridge.

c)       w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Angloschool, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

d)      w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Angloschool stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. 6.       W związku z przetwarzaniem przez Angloschool Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a)       prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c)       prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f)       prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 1. 7.       W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. 8.       W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Angloschool Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 3. 9.       W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Angloschool, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Angloschool.
 4. 10.     W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Angloschool umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Angloschool, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, korzystając z wcześniejszych wersji ewidencji.

 

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.