Skontaktuj się z nami - Infolinia (dostępna 24/7) tel. 730 077 064

Centrum Egzaminacyjne Angloschool PL036

Egzamin A2 KET i egzamin A2 KET for Schools w Centrum Egzaminacyjnym w Warszawie, Łomiankach

 

A2 KET

A2 KET for Schools to certyfikat, który poświadcza, że uczeń zna codzienny język angielski w mowie i piśmie na poziomie A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KET for Schools jest adresowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.

 

Osoby znające język na poziomie A2 potrafią:

  • zrozumieć proste polecenia i pytania
  • wyrazić proste potrzeby i opinie
  • wypełnić formularz i napisać krótki, prosty list lub kartkę z prywatną wiadomością.

Przygotowanie do testu KET for Schools pozwoli uczniowi zdobyć tego rodzaju praktyczne umiejętności językowe.

KET czy KET for Schools w centrum egzaminacyjnym w Warszawie?
Istnieją dwie wersje egzaminu Key English Test: KET oraz KET for Schools. Obie mają taki sam układ, rodzaje zadań i stopień trudności, różnią się jedynie doborem i sposobem podejścia do tematów. W teście KET for Schools poruszane zagadnienia są bliskie zainteresowaniom i doświadczeniu młodzieży szkolnej. Dla osób dorosłych posługujące się językiem angielskim na poziomie podstawowym przeznaczony jest egzamin KET.

Osoby które pomyślnie zdadzą egzamin KET lub KET for Schools otrzymują taki sam certyfikat KET

Dlaczego KET for Schools?

  • KET for Schools jest specjalnie dostosowany do zainteresowań uczniów. Zwiększa to ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
  • KET for Schools wykorzystuje znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
  • Zdobycie certyfikatu KET for Schools wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych, takich jak PET for Schools czy FCE.
  • Kwalifikacje Cambridge ESOL umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe na całym świecie.

Z jakich części składa się egzamin KET for Schools?
Egzamin KET for Schools składa się z trzech części (tzw. Papers):

  • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
  • Rozumienie ze słuchu (Listening)
  • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia taksów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Kandydat uzupełnia luki w prostych tekstach, wypełnia formularze, a także pisze prosty tekst, składający się z 20-25 słów.

1 godzina 10 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane w umiarkowanym tempie.

30 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi.

8-10 minut

 

Oceny i wyniki egzaminu KET w Centrum Egzaminacyjnym Cambridge.
Egzaminy Cambridge nagradzają indywidualne umiejętności wszystkich uczniów. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikaty z jedną z dwóch pozytywnych ocen: Pass with Merit (ocena wyższa) lub Pass (ocena zaliczająca). Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat KET (A2 na skali Rady Europy) ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym otrzymają zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A1.

Rejestracja na egzamin KET Warszawie, - rejestracja.

A2 Key Wordlist

 

Back to top