Egzaminy Cambridge w miłej i przyjaznej atmosferze

Terminy najbliższych egzaminów

FCE - 30.05.18 lub 9.06.18

CAE - 12.05.18 lub 13.06.18 lub 23.06.18

 

 Sprawdż inne terminy FCE, CAE, CPE

- - - - - - - - - - - - - 

Planowane egzaminy są dwudniowe

Cennik egzaminów

Rejestracja i Regulamin

slowko21.jpg

Wyniki egzaminów

Confirmation of entryWyniki egzaminów Cambridge English KET, PET, FCE, CAE i CPE (Statements of Results) najszybciej będą dostępne w Internecie na stronie University of Cambridge Examinations. Każdy kandydat otrzymał swoje hasło do rejestracji na stronie w indywidualnym dokumencie Confirmation of Entry (swoim planie sesji egzaminacyjnej). W dokumencie tym, podana tez jest data kiedy będą opublikowane wyniki egzaminu Kandydata. 

Confirmation of Entry - przesyłaliśmy do Państwa na adres e-mail. Jeżeli  zaginął Państwu ten dokument prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.

Wyniki egzaminów YLE dostępne są po otrzymaniu certyfikatów przez Centrum Egzaminacyjne. Czas oczekiwania na certyfikaty wynosi od 6 do 8 tygodni od dnia egzaminu. Gdy tylko otrzymamy wyniki skontaktujemy się z Państwem.


Prace egzaminacyjne wysyłane są do Anglii i oceniane są w Cambridge. Informacji o wynikach nie można uzyskać telefonicznie ani pocztą elektroniczną. Cambridge ESOL Examinations nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.

 

 

Obiór dyplomów

 

 

Najwcześniej odbiór dyplomów następuje od 2 do 4 tygodni od momentu otrzymania wyników egzaminu. Kandydaci odbierają certyfikaty w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie. 

O terminie i sposobie odbioru dyplomów Kandydaci rejestrowani w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool informowani są przez przedstawiciela szkoły, telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki egzaminów oraz dyplomy przechowywane są w centrum egzaminacyjnym przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór w Angloschool. Po upływie tego terminu dyplomy są niszczone.

Zgłoszenie na egzamin

Szybki sposób na zapisanie się na egzamin